Get Adobe Flash player

แนะนำบุคลากร

อ.อนันต์ ร่มเย็น
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
อ.พรพัฒน์ พรหมขวัญ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางสาวภคชลักษณ์ ศิริอนันต์
ลูกจ้างสำนักงาน
นายสุรชิต ชินศรี
ลูกจ้างประจำ
อ.อัจฉรา ชูแก้ว
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
อ.พัชรีย์ เอียดแก้ว
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ.ชวนพิศ สายน้ำทิพย์
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
อ.เสาวภา สมวิวัฒนกุล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สมรัก ศรีใหม่
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
อ.จุฑาภรณ์ พรหมพิทักษ์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อ.จิราภรณ์ จุติภาค
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สุธีย์ พันธ์พิพัฒน์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ.ดาราศักดิ์ นพสถิตย์
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
นายอรุณ เพ็ชรนิล
ลูกจ้างประจำ
อ.วันดี รอดประดิษฐ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
อ.ทวีศักดิ์ สุวรรณา
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
อ.รัตนา ระย้า
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นายวิโรจน์ ทองรักษ์
ลูกจ้างประจำ
อ.ไพรัตน์ สุคตะ
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
อ.ก่อเกียรติ ทีพารัตน์
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
อ.เปรมปรีดา คีรีเพ็ชร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อ.สุภาวดี พลฤทธิ์
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
อ.ณฐมน กิติยามาศ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ.ศิรินทร์ พิชัยยุทธ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
อ.อดใจ ทองคำ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ.รัชนี รัตนมุณี
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
อ.พัชรี แดงช่วง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สุดใจ จันทร์นวล
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ.ผานิตา ประพันธ์บัณฑิต
กลุ่มสาระภาษาไทย
อ.เดชา หนูมณี
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
อ.ทินกร สมวิวัฒนกุล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.จุรีรัตน์ จันทร์ทอง
กลุ่มสาระภาษาไทย
อ.อำไพ คุ้มภัยรันต์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.เชาวลิตร ศรีใหม่
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
อ.สุรชิต ธนพิสุทธิ์
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
อ.ทิวาดี บัวจันทร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.มนูญ กลับกล่อม
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
อ.สุนันทา เพชรสังข์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ.คนึงนิจ เหมือนพะวงศ์
กลุ่มสาระภาษาไทย
อ.อุษา จันทร์แจ่มใส
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
อ.ณรงค์ ตำปาน
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
อ.สุพิศ พลเกษตร
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อ.ฐปนนท์ ฤทธิ์ธานนท์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อ.ธีระศักดิ์ อินทร์ช่วย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
อ.ภาสินี ยะกัณฐะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
อ.ณรงค์ วังปรีชา
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
อ.สุวรรณา ฤทธิมนตรี
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
อ.จทัณ คงทอง
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ.ประกอบ แก้วสุวรรณ์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สุจิตรา สุวรรณา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สมพร แก้วเกลี้ยง
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
อ.สุชาดา แซ่เล็ก
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สุภาพร ศรศิลป์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อ.สุวิมล นพนิช
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อ.ลำดวน เจือบุญ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อ.พรพิมล ศิริอนันต์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ.ทรงเกียรติ ประดิษฐ์
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
อ.ศิริพร เอียดขลิก
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สุเมธ แก้วเนิน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สถิติการเยี่ยมชม

0593378
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
78
329
1024
589644
4476
15059
593378

ไอพีคุณ: 54.234.255.29
12-12-2017 05:27
  1. หยุดเรียนอีก 1 วัน
เนื่องจากขณะนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและในโรงเรียนมีปริมาณน้ำขัง จึงไม่เหมาะสำหรับเปิดทำการเรียนการสอนจึงแจ้งหยุดเรียนเป็นการภายในวันที่ 30 พ.ย.60 อีก 1 วัน และเพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครองและนักเรียนจึงขอให้ท่านติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจาก กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ขบวนพาเหรด กีฬาอำเภอ 60
นักเรียนชั้น ม.6 ตั้งแถวเตรียมเต้นบาสโลป
ขบวนพาเหรด กีฬาอำเภอ 60
ขบวนพาเหรด รร.ชะอวด เน้นประหยัด พอเพียง
ขบวนพาเหรด กีฬาอำเภอ 60
ขบวนนักเรียนเต้นบาสโลป
การแข่งขันของนักกรีฑา รร.ชะอวด
การแข่งขันวิ่งผลัด
กองเชียร์กีฬาอำเภอ 2560
สวยงามแบบประหยัด
พิธีลงนามถวายพระพร ในวันแม่ 2560
ตัวแทนนักเรียนถวายพานพุ่ม
กองเชียร์กีฬาอำเภอ 2560
กองเชียร์พร้อม
กองเชียร์กีฬาอำเภอ 2560
กองเชียร์แปรอักษร
ขบวนพาเหรด กีฬาอำเภอ 60
เรือขบวนเทิดพระเกียรติ
การแข่งขันของนักกรีฑา รร.ชะอวด
เหรียญทองวิ่ง 3,000 ม. 16 ปีชาย
พิธีลงนามถวายพระพร ในวันแม่ 2560
ครูนักเรียนเข้าแถวเตรียมความพร้อม
พิธีลงนามถวายพระพร ในวันแม่ 2560
ประธานในพิธีกล่าวคำอศิรวาท
การแข่งขันของนักกรีฑา รร.ชะอวด
เหรียญทอง พุ่งแหลน 16 ปีชาย
×

คำเตือน

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/doogjood60cheer/cheer60/th/

Copy failed.

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/doogjood60cheer/cheer60/th/

Copy failed.

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/doogjood60cheer/cheer60/th/

Copy failed.

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/doogjood60match/match_dg60/th/

Copy failed.

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/doogjood60match/match_dg60/th/

Copy failed.

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/doogjood60match/match_dg60/th/

Copy failed.

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/doogjood60parade/parade60/th/

Copy failed.

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/doogjood60parade/parade60/th/

Copy failed.

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/doogjood60parade/parade60/th/

Copy failed.

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/doogjood60parade/parade60/th/

Copy failed.

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/matherday60/th/

Copy failed.

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/matherday60/th/

Copy failed.

JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/home/main/images/eventgallery/matherday60/th/

Copy failed.

chauat school© 04/2015. All Rights Reserved.